Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Lốp Double Star 650R16 là sản phẩm của nhà máy sản xuất lốp xe Doublestar. Đây là một nhà máy Trung Hoa có thời gian ra đời và phát triển 100 năm. Trong những năm gần đây họ đã vươn lên nhanh chóng nhờ áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất. Luôn tự hào là nhà máy đạt được 4 tiêu chí: Sản xuất xanh sạch, có tỷ lệ xả thải thấp nhất. Sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn ổn định nhất. Thiết bị sản xuất hiện đại nhất có tỷ lệ tận dụng nguyên vật liệu tốt nhất. Ứng dụng chuyển đổi số nhanh nhất.