Cung cấp những thông tin về chương trình khuyến mãi đang diễn ra ở cholop.vn.

Bao gồm khuyến mãi đến từ tất cả các dòng lốp cao cấp hiện nay như lốp bridgestone 1100r20, lốp double coin, lốp xe tải firestone, lốp xe tải michelin,…