Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Lốp xe tải là một bộ phận quan trọng đối với xe. Chúng là quan trọng nhất để đảm bảo sự an toàn cho bạn. Diện tích bề mặt lốp tiếp xúc với mặt đường là nơi mọi hoạt động của xe diễn ra: phanh, bám đường, kiểm soát lái và đánh lái. Vì vậy, việc sở hữu chiếc hay cặp lốp phù hợp là cực kì quan trọng. Dưới đây là bảng giá lốp xe tải mới nhất, Chợ lốp gửi đến quý khách tham khảo.

I. BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DOUBLESTAR MỚI NHẤT THÁNG 1/2023:

 STT

 SIZES

 MẪU GAI

 NHÃN HIỆU

 Giá (VND)

              1

 165/70R13 8PR

 DL01

 DOUBLESTAR

 1,040,000

              2

 215/75R16C 8PR

 DL01

 DOUBLESTAR

 2,090,000

              3

 155R12C

 DL01

 DOUBLESTAR

 1,040,000

              4

 195/70R15C

 DL01

 DOUBLESTAR

 1,480,000

              5

 175R13LT

 DL01

 DOUBLESTAR

 1,300,000

              6

 185R14C

 DL01

 DOUBLESTAR

 1,300,000

              7

 245/70R19.5

 DSR116

 DOUBLESTAR

 3,610,000

              8

 9.5R17.5

 DSR116

 DOUBLESTAR

 3,420,000

              9

 550R13

 DS801

 DOUBLESTAR

 1,180,000

            10

 650R16

 DSRA02

 DOUBLESTAR

 2,510,000

            11

 700R15

 DUA100

 DOUBLESTAR

 2,690,000

            12

 700R16

 DUA100

 DOUBLESTAR

 2,780,000

            13

 750R16

 DSR158

 DOUBLESTAR

 3,440,000

            14

 750R16

 DUA100

 DOUBLESTAR

 3,430,000

            15

 8.25R16

 DUA100

 DOUBLESTAR

 3,740,000

            16

 8.25R16

 DSR158

 DOUBLESTAR

 3,860,000

            17

 825R20

 DSR158

 DOUBLESTAR

 4,690,000

            18

 900R20

 DSR158

 DOUBLESTAR

 5,140,000

            19

 900R20

 HR168

 DOUBLESTAR

 5,140,000

            20

 1000R20

 DSR166

 DOUBLESTAR

 6,120,000

            21

 1000R20

 HR168

 DOUBLESTAR

 6,140,000

            22

 1100R20

 DSR158

 DOUBLESTAR

 6,920,000

            23

 1100R20

 DSR168

 DOUBLESTAR

 6,740,000

            24

 1100R20

 DSR668

 DOUBLESTAR

 6,890,000

            25

 1100R20

 DSR126

 DOUBLESTAR

 6,290,000

            26

 1200R20

 DSR157+

 DOUBLESTAR

 7,430,000

            27

 1200R20

 DSR818

 DOUBLESTAR

 7,900,000

            28

 1200R20

 DSR168

 DOUBLESTAR

 7,710,000

            29

 11R225

 DSRA26

 DOUBLESTAR

 5,340,000

            30

 12R225

 F-ONE

 DOUBLESTAR

 5,890,000

II.BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI FORTUNE MỚI NHẤT THÁNG 1/2023:

 STT

 SIZES

 MẪU GAI

 NHÃN HIỆU

 Giá (VND)

              1

 11R22.5 16PR

 FDH106

 FORTUNE

 6,460,000

              2

 11R22.5 16PR

 FAR602

 FORTUNE

 5,570,000

              3

 11R22.5 16PR

 FDR601

 FORTUNE

 5,730,000

              4

 11R22.5 16PR

 FAM210

 FORTUNE

 5,860,000

              5

 295/75R22.5 16PR

 FDH106

 FORTUNE

 6,250,000

              6

 295/75R22.5 16PR

 FAR602

 FORTUNE

 5,460,000

              7

 295/75R22.5 16PR

 FDR601

 FORTUNE

 5,740,000

              8

 245/70R19.5 16PR

 FDR601

 FORTUNE

 3,930,000

              9

 385/65R22.5 20PR

 FAM211

 FORTUNE

 8,080,000

            10

 12R22.5 18PR

 FT 206

 FORTUNE

 6,920,000

            11

 12R22.5 18PR

 FT116

 FORTUNE

 6,810,000

            12

 12R22.5 18PR

 FT115A

 FORTUNE

 6,160,000

            13

 12R22.5 18PR

 FFH117

 FORTUNE

 6,290,000

            14

 12R22.5 18PR

 FFH109

 FORTUNE

 6,360,000

            15

 12R22.5 18PR

 FFH123

 FORTUNE

 6,920,000

            16

 12R22.5 18PR

 FT105

 FORTUNE

 6,920,000

            17

 12R22.5 18PR

 FT121

 FORTUNE

 7,040,000

            18

 12R22.5 18PR

 FT102/FT202

 FORTUNE

 6,920,000

            19

 12R22.5 18PR

 FT126

 FORTUNE

 7,040,000

            20

 11R22.5 16PR

 FT116A

 FORTUNE

 5,710,000

            21

 11R22.5 16PR

 FT103

 FORTUNE

 5,650,000

            22

 8.25R20 16PR

 FT202

 FORTUNE

 4,970,000

            23

 900R20 16PR

 FT202

 FORTUNE

 5,760,000

            24

 900R20 16PR

 FT 55XD

 FORTUNE

 5,990,000

            25

 900R20 16PR

 FT 327A

 FORTUNE

 5,990,000

            26

 900R20 16PR

 FT126

 FORTUNE

 5,990,000

            27

 1000R20 18PR

 FT 202

 FORTUNE

 6,530,000

            28

 1000R20 18PR

 FT 55XD

 FORTUNE

 6,790,000

            29

 1100R20 18PR

 FT128

 FORTUNE

 7,600,000

            30

 1100R20 18PR

 FT206

 FORTUNE

 7,600,000

            31

 1100R20 18PR

 FT 55XD

 FORTUNE

 7,600,000

            32

 1100R20 18PR

 FT 327A

 FORTUNE

 8,040,000

            33

 1100R20 18PR

 FT226

 FORTUNE

 7,600,000

            34

 1100R20 18PR

 FT 202

 FORTUNE

 7,480,000

            35

 1100R20 18PR

 FT 205

 FORTUNE

 7,290,000

            36

 1100R20 18PR

 FT 115A

 FORTUNE

 7,410,000

            37

 1100R20 18PR

 FT 27 OE

 FORTUNE

 6,290,000

            38

 1200R20 18PR

 FT 55XD

 FORTUNE

 8,490,000

            39

 1200R20 18PR

 FT 206

 FORTUNE

 8,490,000

            40

 1200R20 18PR

 FT 207

 FORTUNE

 8,490,000

            41

 1200R20 18PR

 FT 202

 FORTUNE

 8,360,000

            42

 1200R20 18PR

 FTDO303

 FORTUNE

 9,100,000

            43

 1200R20 18PR

 FT 327A

 FORTUNE

 9,060,000

            44

 1200R20 18PR

 FT 27 OE

 FORTUNE

 7,060,000

            45

 1200R20 18PR

 FT226

 FORTUNE

 8,490,000

            46

 265/70R19.5

 FT115A

 FORTUNE

 3,970,000

            47

 245/70R19.5

 FT115A

 FORTUNE

 3,580,000

            48

 8.25R16 16PR

 FT126

 FORTUNE

 4,120,000

            49

 8.25R16 16PR

 FT206

 FORTUNE

 4,180,000

            50

 8.25R16 16PR

 FT207

 FORTUNE

 4,120,000

            51

 8.25R16 16PR

 FT202

 FORTUNE

 4,080,000

            52

 8.25R16 16PR

 FT113

 FORTUNE

 3,820,000

            53

 7.50R16 14PR

 FT113

 FORTUNE

 3,260,000

            54

 7.50R16 14PR

 FT126

 FORTUNE

 3,560,000

            55

 7.50R16 14PR

 FT202

 FORTUNE

 3,440,000

            56

 7.50R16 14PR

 FT35

 FORTUNE

 3,390,000

            57

 7.00R16 14PR

 FT113

 FORTUNE

 2,670,000

            58

 7.00R16 14PR

 FT115A

 FORTUNE

 2,790,000

            59

 6.50R16 14PR

 FT115A

 FORTUNE

 2,420,000

            60

 6.50R16 14PR

 FT103

 FORTUNE

 2,540,000

III. BẢNG GIÁ LỐP HÀNG THÁI MỚI NHẤT THÁNG 1/2023 (TRAZANO, GOODRIDE, GOLDEN CROWN)

 STT

 SIZES

 MẪU GAI

 NHÃN HIỆU

 Giá (VND)

              1

 11R22.5-16PR

 ES660

 GOODRIDE/TRAZANO

 5,370,000

              2

 11R22.5-16PR

 AS668

 GOODRIDE/TRAZANO

 5,460,000

              3

 11R22.5-16PR

 CM983

 GOODRIDE/TRAZANO

 5,610,000

              4

 11R22.5-16PR

 CM988

 GOODRIDE/TRAZANO

 5,560,000

              5

 12R22.5-18PR

 AS668

 GOODRIDE/TRAZANO

 6,500,000

              6

 12R22.5-18PR

 CM988

 GOODRIDE/TRAZANO

 6,380,000

              7

 12R22.5-18PR

 CB919

 GOODRIDE/TRAZANO

 6,610,000

              8

 10.00R20-18PR

 AS668

 GOODRIDE/TRAZANO

 6,050,000

              9

 11.00R20-18PR

 CR926

 GOODRIDE/TRAZANO

 6,550,000

            10

 11.00R20-18PR

 ES660

 GOODRIDE/TRAZANO

 6,660,000

            11

 11.00R20-18PR

 CM987

 GOODRIDE/TRAZANO

 6,730,000

            12

 1200R20-18PR

 CR926

 GOODRIDE/TRAZANO

 7,030,000

            13

 1200R20-18PR

 CB995

 GOODRIDE/TRAZANO

 8,350,000

            14

 1200R20-18PR

 CM988

 GOODRIDE/TRAZANO

 8,610,000

            15

 1200R20-20PR

 CB919

 GOODRIDE/TRAZANO

 8,260,000

            16

 9.00-20 16PR

 CL946

 GOODRIDE/TRAZANO

 4,520,000

            17

 11R225 R22.5

 AZ599

 GOLDEN CROWN

 4,580,000

            18

 11R225 R22.5

 AT167

 GOLDEN CROWN

 4,490,000

            19

 1100R20

 AZ026

 GOLDEN CROWN

 5,540,000

            20

 1100R20

 AZ183

 GOLDEN CROWN

 5,500,000

            21

 1100R20

 CM187

 GOLDEN CROWN

 5,820,000

            22

 12R225

 AZ183

 GOLDEN CROWN

 5,380,000

Ngoài những loại lốp có trong bảng giá, Chợ lốp còn phân phối rất nhiều loại lốp khác với đa size, mã gai. Quý khách có thể tham khảo giá của các loại lốp khác tại trang chủ của cholop.vn.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cholop.vn là nơi cung cấp nhiều chủng loại và mẫu mã.  Đến với cholop.vn quý khách sẽ mua được sản phẩm chính hãng với giá cạnh tranh nhất. Với kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi đảm bảo sẽ tư vấn cho quý khách những sản phẩm phù hợp và hiệu quả nhất.

Hãy liên hệ ngay với Cholop.vn, chúng tôi cam kết:

  • Hàng chính hãng, mới 100%.
  • Giá cả cạnh tranh nhất.
  • Giao hàng miễn phí trong khu vực HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
  • Đa dạng chủng loại, và được tư vấn để sử dụng lốp xe hiệu quả nhất.

Vui lòng liên hệ ngay Hotline: 0985.278.839 hoặc  0398078839 để được tư vấn nhé!

Cảm ơn quý khách đã quan tâm!